01.04.2019

Potrebna dokumentacija za registraciju vozila

Potrebna dokumentacija za registraciju vozila
• Za fizička lica

lična karta
saobraćajna dozvola
Stara polisa osiguranja (ako nije prva registracija)

• Za pravna lica

izvod iz APR
potvrde iz banke o izvršenim uplatama
ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

• Za vozila na lizingu za fizička lica

izvod iz APR-a lizing kuće
potvrde iz banke o izvršenim uplatama
ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole
potvrda lizing kuće za registraciju vozila

• Za vozila na lizingu za pravna lica

izvod iz APR-a lizing kuće
izvod iz APR korisnika lizinga
potvrde iz banke o izvršenim uplatama
ovlašćenje na memorandumu
ugovor o lizingu
potvrda lizing kuće