01.04.2019

Registracija Vozila – Produzenje Registracije – Postupak i dokum

Registracija vozila podrazumeva vršenje tehničkog pregleda na jednom od ovlašćenih mesta.

Radi registracije vozla mora se zaključiti polisa obaveznog osiguranja kod nekog od ovlašćenih zastupnika osiguravajuće kuće po uzboru.

Plate se takse za registraciju.

U MUP se za registraciju vozila nosi
Saobraćajna dozvola.
Licna Karta vlasnika, Licna Karta ovlašćenog lica ako se registracija vrši na osnovu ovlašćenja ili Licna Karta kupca po kupo-prodajnom ugovoru. U svakom slučaju je obavezno prisustvo vlasnika Licne Karte.
2 (dva) primerka polise, original i primerak za MUP.
Dokaz o plaćenim taksama, priznanice
Pravna lica kao dokaz o uplati prilažu potvrdu plaćanja koju im izdaje banka, ovlašćenje, potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica, za lice koje odlazi u MUP štampaju na memorandumu firme i zavode u delovodnik. Pored toga dostavljaju kopiju rešenja iz APR-a i overavaju pečatom sve kopije polise.
Za registraciju vozila iz uvoza je potrebno sve isto kao i za produženje, samo što se umesto saobraćajne dozvole prilaže sva dokumentacija o uvozu, carinjenju i plaćenom porezu, a to treba da obezbedi prodavac vozila.
Registracija vozila za strane državljane: Strani državljani prilikom tehničkog pregleda i odlaska u MUP umesto Licne Karte prilažu Pasoš i potvrdu o privremenom boravku izatu od MUP-a.
Ako je prošlo više od 60 dana od isteka registracije vozila onda se pri registraciji izdaju nove tablice.